En kort guide om de fysiske og følelsesmæssige eftervirkninger.

Det er enormt individuelt hvordan folk reagerer på en ManuVision behandling. Og det er meget forskelligt hvor modtagelige vi lige er for input, når behandlingen er slut. Jeg som behandler, får måske ikke altid, givet dig den information du har aller mest brug for, lige når behandlingen er slut. Derfor kan du finde info her på siden, du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte mig efter endt behandling, hvis nye eller andre spørgsmål skulle dukke op.

En behandling er dybest set en afspænmdig af de steder på kroppen, som vi oplever som særligt spændte, og til tider smertende. I rigtig mange tilfælde har den fysiske spænding også et følelsesmæssigt aspekt. Det har den, når spændingen er opstået under følelsesmæssigt ‘pressede’ forhold.

Grunden til dette er, at hvis vi er presset følelsesmæssigt (fx. hvis vi er stressede på arbejdet, er i konflikt med vores partner osv.), så kommer vi ubevidst til at spænde op i kroppen - tænk bare på udtrykket ‘at være anspændt’. Hvis vi er pressede over længere tid, kan spændingen sætte sig permanent.

Fordi de fysiske og mentale spændinger er koblet sammen, vil en frigørelse af denne fysiske spænding også kunne frigøre den dertilhørende følelsesmæssige spænding. Derudover er spændinger fysisk energi, som er ophobet i kroppen og som kan være med til at blokere for fri strømning af ilt, nærings- og affaldsstoffer. Når vi løsner op for spændingen, frigives der ophobede energi, samtidig med at gennemstrømningen genoprettes.

Fysisk og følelsesmæssig afspænding kan derfor involvere både summen, rystelser, kramper, kulde, gråd og latter med dertilhørende træthed eller lethed, forvirring eller opstemthed etc.

Dette er en hel normal og sund måde for kroppen at afspænde på. Det kan ske under behandlingen, det kan ske i timerne eller dagene efter behandlingen og du vil kunne opleve både op- og nedture.

Det kan sagtens være en overvældende oplevelse, når der er noget inde i os, som bliver sat fri på den måde. Simpelthen fordi vi ikke er vant til det. Jeg har selv været der mange gange. Og oplever det stadig, når jeg selv modtager behandlinger.

Men jo bedre vi kan blive til at lade kroppen reagere frit, des mindre vil vi opbygge spændinger og vi vil med tiden opleve en langt større frihed og fleksibilitet - både fysisk og mentalt.