METTE THAISEN KROPSTERAPI - CVR: 39634821

JEG ER MEDLEM AF DANMARKS KOMPLEMENTÆRE BEHANDLERE OG ER RAB GODKENDT.

DAKOBE & RAB

HVAD BETYDER DET FOR DIG SOM KLIENT?

At jeg er medlem af DAKOBE betyder at jeg har en erhvervsansvarsforsikring, som dækker skader jeg mod forventning måtte pådrage dig som klient.

RAB betyder Registreret Alternativ Behandler og er din garanti for, at jeg som terapeut, lever op til Sundhedsstyrelsens strenge krav til uddannelse, faglighed, etik samt krav om løbende videreuddannelse. Jeg har ved siden af ManuVision uddannelsen gennemgået og bestået eksamen i 200 timers anatomi & fysiologi, samt 110 timers sygdomslære.

Folketinget vedtog i 2004 loven om en registreringsordning for alternative behandlere. Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling (klienter) en bedre mulighed for at kunne finde alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB)

Dakobe-Logo-Lodret-Reverse-Web-Download.png